calebsbeita

calebsbeita

calebs beita


Recent Videos

129 views - 3 comments
53 views - 3 comments
Me
46 views - 0 comments
My
52 views - 1 comment

Facebook Like Button

EITHATI

Atahma he Khazopa ngiachhiena vata ei tla via haw ,tlana phapa napie tupa Abeipa cha rithaji pata y maw sy.. AMEN.

kai partqa dada

Share on Facebook

17/3/2012

Khazopa ngiachhiena vata a tahma no cha tlana phapa to pata viasa zy nata eima kaola thei haw......... ky napacha ta tlana phapa na pie tupa cha reithai pata y maw sy,, Amen.

 

http://www.calebsbeita.webs.com

Recent Prayer Requests

  • pray for my country

    please pray for India''''